Versand, Großhandel und Online Shop – Vermittlung von Beratungen und Schulungen.

Feng Shui – Geschichte

 1. Feng Shui – Geschichte, Basiskonzepte

1.1. G E S C H I C H T E

 

 
1.1.1. Feng Shui – Anfänge  
 
600 AD – Wasser Feng Shui
850 AD- Feng Shui Formenschule
1000 AD – Feng Shui Kompaßschule
 
1.1.2. Die Gegenwart
 

Asien
Westen

 

 

             ©2015 by Feng Shui Elauper• mail:  info@feng-shui-elauper.de